Welkom bij mr. Frits van der Kamp


Fiscaal Adviseur Familievermogensrecht

Blog

Blog

Postrelationele solidariteit bij afstortingsverplichting van toekomstvoorzieningen in eigen beheer nu ook bevestigd door de Hoge Raad! 

view:  full / summary

Cursusoverzicht

Posted on September 30, 2022 at 5:15 AM Comments comments (465)

Overzicht nieuwe cursussen 2022/2023


10 oktober 2022: Fiscale aspecten van echtscheiding (RB, Apeldoorn)

11 oktober 2022: DGA advisering life events (SDU Licent, Veenendaal)

8 november 2022: Eigen woning & ondernemer bij echscheiding (Centrum PE, Amersfoort)

10 november 2022: Convenanten, juridische & fiscaal ( IVJO ism Koert Boshouwer)

14 november 2022: Fiscaal scheidingsrecht voor de familiepraktijk! (MRinopleidi...

Read Full Post »

Over de verwachte aftrekbeperkingen...

Posted on August 13, 2018 at 3:10 PM Comments comments (4214)


Met Prinsjesdag komt het er op aan: de aftrekbeperkingen tegen een lager tarief worden in wetsvoorstellen gepresenteerd.

In deze https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/07/antwoorden-kamervragen-startnota" target="_blank">link treft u alle vermelde en bekende beperkingen tot een aftrektarief (uiteindelijk/gefaseerd) van circa 37%.

Read Full Post »

De bijleenregeling in ESB besproken

Posted on May 2, 2018 at 7:25 AM Comments comments (2677)

Als reactie op het in het ESB opgenomen onderzoek naar de samnehang van "overwaarde en verbouwingskosten" d.d. 26 april 2018 (www.esb.nu) wordt door de auteurs Van Dijk (CPB) en Voogt (AVM een aantal aannames gedaan waar op valt af te dingen. In het FD van 2 mei is dit onderzoek aangehaald en komt ook naar voren dat er kennelijk veel mensen hun aangifte onjiust invullen op het punt van de eigen woning (ivm bijleenregeling).

Mijn reactie op de getrokken conclusies treft u hierna en heb i...

Read Full Post »

Tijdschrift Relatierecht en Praktijk Wet VPS

Posted on March 14, 2018 at 3:55 PM Comments comments (922)

en uit mijn eerdere bijdrage (REP augustus 2017) ook nog dit:

“Eigendomsrechten” van de pensioenaanspraak

Welke, niét in de evaluatie vermelde problematiek speelt bij de nadelen van de huidige vereveningshoofdregel ook een rol betreffende de eigendom van het pensioen recht?

In het Tilburgse onderzoek van 2006 wordt al opgemerkt dat wijzigingen in de pensioenregeling die na scheiding en verevening plaats vinden, gewoon gevolgen hebben voor de verevenin...

Read Full Post »

Pensioen en lijfrente fiscaal "verrekend"

Posted on January 24, 2018 at 9:30 AM Comments comments (789)

Het fiscale Hof Den Bosch oordeelt14-12-2017  (ECLI:NL:GHSHE:2017:5584) inzake meerdere aspecten van pensioen- en lijfrenteverrekening.

Sinds 2001 publiceer ik omtrent dit onderwerp, een uitgebreide lijfrentebijdrage treft u in 2009 in het Echtscheidingsbulletin (liefhebers: mail..!)

Er is echter slechts mondjesmaat jurisprudentie geweest, tot 2011: de Rechtbank te Breda oordeeld...

Read Full Post »

Wiens "pensioen" is de vereveningsaanspraak?

Posted on January 24, 2018 at 9:20 AM Comments comments (1670)

Op 19 januari 2018 geeft het CAP op https://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_18-001_v180119.htm" target="_blank">www.belastingdienstpensioensite.nl een antwoord op de vraag in hoeverre de ex-partner met een vereveningsaanspraak (na scheiding) deze zelf zou kunnen omzetten naar een ODV of deze kan afkopen.

Het antwoord is van niet te onderschatten belang!! Immers, wat je niet hebt, kun je ook niet kwijtraken! Klinkt logisch, maar civielrechtelijk is dit een zeer ...

Read Full Post »

Hof Den Bosch in fiscalibus: natuurlijke verbintenis onvoldoende voor alimentatieaftrek

Posted on December 6, 2017 at 10:25 AM Comments comments (1856)

Het Hof Den Bosch acht in de uitspraak van 16 november 2017 een door de man (ex-echtgenoot) geclaimde en beweerde aftrek wegens partneralimentatie van de man niet voldoende onderbouwd en zeker.

Het Hof neemt de overweging van de Rechtbank in zoverre over, dat overweegt: 

“4.3.3. Om in aanmerking te komen voor aftrek van periodieke uitkeringen en verstrekkingen moet onder an...

Read Full Post »

De BV versus alimentatie: Boek I versus Boek II Burgerlijk Wetboek

Posted on May 16, 2017 at 2:50 AM Comments comments (2161)

In de laatste Tijdschrift voor Scheidingsrecht wordt weer een mooi jurisprudentie overzicht gemeld (EB 2017/43). Mijn oog valt op de kop:

Partneralimentatie. Kan de alimentatieplichtige naast een vast inkomen van DGA nog meer gelden onttrekken aan zijn BV?"


De uitspraak van het Hof Den Haag van 18 januari 2017 bevat een vraag omtrent alimentatie en raakt daarbij tevens aan de vraag of een "verdere onttrekking ten behoeve van de bepaling van de draagkracht van de...

Read Full Post »

IJkpunten bij exit PEB in een "verrekeningsuitspraak"

Posted on April 27, 2017 at 6:45 AM Comments comments (5859)

Belangrijke ijkpunten bij afschaffen van pensioen in eigen beheer in een "verrekeningsuitspraak"!


De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft zich in een uitspraak van 21 juli 2016 uitgelaten over de fiscale aspecten van lijfrente- en pensioenverrekening. Chapeau!

Het was de eerste uitspraak van dezelfde rechtbank voor het eerst in 2011 over de (voor menigeen, of moet ik zeggen: velen!) verrassende toepassing van artikel 3.102, lid 3, Wet...

Read Full Post »

De Hoge Raad & postrelationele solidariteit

Posted on April 27, 2017 at 6:25 AM Comments comments (214)

De Hoge Raad & postrelationele solidariteit met een knipoog naar Uitfasering Pensioen eigen beheer...


Datum uitspraak Hoge Raad 14 april 2017

In de heden gepubliceerde uitspraak van de Hoge Raad bevestigt de Raad het inmiddels door de Gerechtshoven breder aanvaarde principe van de “post-relationele solidariteit” bij onderdekking pensioen in eigen beheer!


De inmiddels te onderkennen lijn in de "afstortingsjurisprudentie" bleek uit de ui...

Read Full Post »

Rss_feed